Nieuws

"Als je het kunt dromen, kun je het ook maken"

De betere bijbaan

01 maart 2016 | Door: Talentflex

In tijden van crisis liggen de banen niet voor het oprapen en vinden veel mensen hun werk via netwerken, stages of afstudeeronderzoeken. Of via bijbanen, een middel dat tot nu toe maar weinig wordt toegepast om de kloof tussen de arbeidsmarkt van het Midden- en Klein Bedrijf en de uitstroom van het hoger onderwijs  te verkleinen.

Met MKB United in ons kielzog denkt Talentflex vanuit het net gestarte concept Talent Square het regionale MKB te kunnen voorzien van gemotiveerde en getalenteerde studenten, die anders de regio zouden verlaten. We doen dat met kleine bijbanen op adequaat niveau, met het oog op de mogelijkheid dat studenten na hun afstuderen zouden kunnen instromen in passend werk. Of mogelijk in traineeships die Talentflex in samenwerking met MKB-bedrijven gemeenschappelijk zou willen opzetten.

Wij zien een belangrijke intermediaire rol voor onze organisatie weggelegd om deze studenten middels werkgeversarrangementen aan het werk te krijgen, zodanig dat ze hoe dan ook hun opleiding afmaken en ondertussen een goede start op de arbeidsmarkt maken.

Talentflex heeft bewezen een sterke netwerkorganisatie te zijn die een bindende factor kan zijn tussen vraag (werkzoekende) en aanbod (vacatures). Wij zijn er van overtuigd dat we voor diverse sectoren waaronder (zakelijke) dienstverlening, logistiek, techniek,  zorg en leisure & hospitality een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het tot stand brengen van de bovengenoemde arrangementen.